Revista CIUDAD
1956

Ciudad fou una altra publicació lleidatana. Aquest exemplar de 1956 també recull la celebració de la festa de Reixos, fent especial esment a la pompositat del seguici reial i a la rebuda que la ciutat els va tributar.