Avís legal

AVÍS LEGAL LSSI – CE 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’, li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’.
NIF: G25459280
Domicili social: c/ Lluís Companys, 22 – Plaça de l’Escorxador, s/n – 25007 Lleida

USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal li atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ o als seus llicenciants als quals l’usuari pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

L’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades. 

DRET D’ EXCLUSIÓ

L’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús. 

GENERALITATS

L’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret. 

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

L’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades que siguin modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’Associació Cultural dels Reis Mags ‘Los Reixos de Lleida’ i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

 
 

Els nostres col·laboradors

Gràcies per compartir la il·lusió dels Reixos de Lleida.