Revista LABOR
Gener 1957

Un nou exemplar de la revista lleidatana LABOR que en el seu interior desplegava un ampli reportatge sobre la tradició dels Reixos.