DIARIO DE LÉRIDA
8 Gener 1888

Una nova publicació del desaparegut Diario de Lérida.

Aquí es torna a mencionar la festa organitzada per la parròquia de Sant Joan. Aquestes celebracions, estrictament religioses, amb el pas dels anys anirien deixant pas la tradicional cavalcada.