DIARIO DE LÉRIDA
6 Gener 1901

Un nou número del Diario de Lérida, corresponent a 1901, on es corrobora, un cop més, el paper protagonista que tenia la parròquia de Sant Joan en l’organització d’actes relacionats amb la celebració de la festa dels reixos.