DIARIO DE LÉRIDA
6 Gener 1900

Seguint amb les publicacions en premsa del Diario de Lérida, aquest número de 1900 torna a fer referència a les festes organitzades a la parròquia de Sant Joan amb motiu de la festivitat dels reixos.